• Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος γνώσης με δυνατότητα συνεργατικής ενημέρωση γνώσης με χρήση οντολογιών και διαχείριση αβεβαιότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαννούλης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-28
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η μελέτη, η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου διαδικτυακού συστήματος γνώσης για εμπειρογνώμονες. Σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει έγκυρη γνώση με στόχο τη μέγιστη ...
 • Μεθοδολογίες χρονοπρογραμματισμού στην διαχείριση e-shop.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Τσαμπαζή, Λεμονιά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-01
  Η Διαχείριση Έργου (Project Management) αφορά τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και τον έλεγχο των ανθρώπινων και υλικών πόρων του έργου στοχεύοντας στην διατήρηση των οικονομικών, τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών ...