• Επίδραση του κλαδέματος της παλαιάς και της νέας βλαστησης στην καρπόδεση, καρπόπτωση και ανάπτυξη καρπών Αβοκάντο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μανιά, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιονάκης, Σπύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση που μπορεί να έχει, στην καρπόδεση, στην καρπόπτωση και στην πορεία ανάπτυξης των καρπών αβοκάντο, η εφαρμογή κλαδέματος στην παλαιά και στη νέα βλάστηση στις ποικιλίες Fuerte και ...
 • Η επίδραση της χαραγής σε δύο ποικιλίες αβοκάντο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ξερουδάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιονάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2008
  Το Αβοκάντο (Persea Americana) της οικογένειας Lauraceae (Δαφνωδών) (Crane) είναι ιθαγενές των τροπικών περιοχών του Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής, περιοχές από όπου προέρχονται οι κυριότερες εμπορικές ποικιλίες όπως ...
 • Η καλλιέργεια του αβοκάντο (persea americana) στο νομό Χανίων: Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μπρεδάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βογιατζάκη, Αντωνία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-15
  H βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση είχε ως στόχο να διερευνήσει τα πρόσφατα στοιχεία και τη σημασία της καλλιέργειας του αβοκάντο στο Νομό Χανίων καθώς και να κάνει μια ανασκόπηση για την πορεία της καλλιέργειας τα τελευταία ...
 • Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών και μεταβολή ενζύμων υπεύθυνων για το μαλάκωμα της σάρκας σε καρπούς αβοκάντο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Αναγνωστοπούλου, Ουρανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Πασχαλίδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Στα πλαίσια του πειράματος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, με τίτλο «Μελέτη Ποιοτικών χαρακτηριστικών και μεταβολή ενζύμων υπεύθυνων για το μαλάκωμα της σάρκας σε καρπούς αβοκάντο», μελετήθηκαν τα ποιοτικά ...
 • Πορεία βλάστησης και παραγωγής δένδρων αβοκάντο μετά από κορμοτομή στις περιοχές Πρασσές Ρεθύμνης και Μουρνίες Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Βαρουξάκη, Στέλλα; Δακανάλη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιονάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-06-2008
  Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε δύο εμπορικές φυτείες Αβοκάντο που ευρίσκονται σε δύο περιοχές της Κρήτης, στις Μουρνιές Χανίων και στις Πρασσές Ρεθύμνης. Τα δένδρα και των δύο φυτειών κoρμοτομήθηκαν την άνοιξη του έτους ...
 • Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών εδαφών για καλλιέργεια αβοκάντο και προετοιμασία εδαφολογικών χαρτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοτσολάκης, Διονύσης; Μαματζάκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-16
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των εδαφών των περιοχών του Νομού Χανίων στις οποίες εγκαταστάθηκαν ή πρόκειται να εγκατασταθούν νέες καλλιέργειες αβοκάντο. Το ενδιαφέρον προέκυψε ...