• Συχνότητα στεφανιαίας νόσου στον νομό Ηρακλείου και αντιμετώπιση με αγγειοπλαστική.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Κυμπούρη, Πολυξένη; Μπόγρη, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζηδιανάκης, Ζαχαρίας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-09-2010
    Η στεφανιαία νόσος αποτελεί σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες και μαζί με τα υπόλοιπα καρδιαγγειακά νοσήματα ευθύνεται για το 30-40% όλων των θανάτων στη Δύση. Η συχνότητα της στεφανιαίας νόσου έχει ...