• Διαστασιολόγηση και βελτιστοποίηση All-optical δικτύωση μέσω λογισμικού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παρούσης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2012
    Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξεταστούν τα ζητήματα της διαστασιολόγησης και βελτιστοποίησης των εξ ολοκλήρου (all-optical) δικτύων με την χρήση ενός κατάλληλου εργαλείου λογισμικού.