• Ακουστική μελέτη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Γωνιάς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Τερζάκης, Μιχαήλ-Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπρέζας, Σπυρίδων; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-02-2012
    Η ακουστική μελέτη των μεγάλων κλειστών χώρων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειδικά των διδαχτικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα, καθώς σχετίζεται τόσο με την ποιότητα του ήχου που λαμβάνει ο δέκτης (ακροατής) όσο ...