• Μελέτη βακτηριακών στελεχών του Agrobacterium tumefaciens από το φυτό Aster sp.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παρασχάκη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμας, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-11-2009
  Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να προσδιορίσουμε, να ταυτοποιήσουμε και να ελέγξουμε την παθογένεια βακτηριακών στελεχών του Agrobacterium tumefaciens που υπήρχαν στην συλλογή του εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας – ...