• Σχεδιασμός και ασφάλεια εταιρικού δικτύου με χρήση εικονικού προσομοιωτή GNS3 (Graphical Network Simulator).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπριτζολάκης, Αλέξανδρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2015
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Σχεδιασμός και ασφάλεια εταιρικού δικτύου με χρήση εικονικού προσομοιωτή GNS3 (Graphical Network Simulator)» έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό ενός εικονικού εταιρικού τηλεπικοινωνιακού ...