• Διαδικτυακή εφαρμογή μελέτης ηλεκτρικών μηχανών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπαρούτα, Ουρανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-03-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για θεωρητική και εργαστηριακή μελέτη της λειτουργίας ηλεκτρικών μηχανών. Συγκεκριμένα, στη θεωρητική μελέτη ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη ...
 • Έλεγχος κινητήρων επαγωγής χωρίς αισθητήρες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νείλας, Βασίλειος; Παπαδάκης, Ματθαίος
  Επιβλέπων καθηγητής: Θυμάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-07-2012
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τον έλεγχο κινητήρων επαγωγής χωρίς αισθητήρες. Παρουσιάζουμε μια νέα τεχνική ελέγχου με υψηλή αξιοπιστία, καλή απόδοση, χωρίς θόρυβο και χαμηλό κόστος εγκατάστασης.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με αντλίες νερού οδηγούμενες από τριφασικούς επαγωγικούς κινητήρες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Συλλιγνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-01-2015
  Οι ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες είναι μηχανές που μετατρέπουν την εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια του τριφασικού δικτύου σε μηχανική. Το τύλιγμα του οπλισμού του στάτη του κινητήρα, τροφοδοτείται με τριφασικό ρεύμα και ...
 • Μελέτη, προσομοίωση και υλοποίηση σε μC μοντέλου νευρωνικού δικτύου για τον έλεγχο ηλεκτρικών μηχανών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πάντος, Σωτήρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καρναβάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ευφυούς συστήματος ελέγχου διέγερσης σύγχρονης γεννήτριας . Το σύστημα ελέγχου θα εφαρμοστεί σε σύγχρονη γεννήτρια σε πραγματικές συνθήκες, για να επιτευχθεί αυτό όμως ...
 • Σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις πλοίων μεταφοράς φορτίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλαμπόκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρουμπελάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-04-2012
  To ηλεκτρολογικό υλικό των εγκαταστάσεων των πλοίων, σε γενικές γραμμές δεν διαφέρει από αυτό των εγκαταστάσεων ξηρας, όσο αφορά στη λειτουργία και χρήση του. Έτσι, για τον έλεγχο και την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ...