• Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ξυλουργός, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-12-2009
    Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία καλούμαστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες εφαρμόζεται η τοπική αναισθησία σήμερα. Η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνουν οι υπέρηχοι, δεδομένου ότι ...