• Κατηγοριοποίηση ιατρικών εικόνων με σύγχρονες τεχνικές τεχνητής όρασης και επεξεργασίας εικόνας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μελησσιανός, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-07
  Η διάγνωση καρκίνου του μαστού με βάση μαστογραφία είναι δύσκολη, ειδικά σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα ιστού του μαστού. Επιπλέον, η κατηγορία πυκνότητας του μαστού έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ...
 • Εξαγωγή πολυδιαστατικών χαρακτηριστικών από ιατρικές εικόνες χρησιμοποιώντας τεχνικές deep learning.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τριβιζάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-05
  Η Μηχανική Μάθηση ως κλάδος της Επιστήμης Υπολογιστών ξεκίνησε την δεκαετία του 1960. Πρόσφατα οι εξελιγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης, υποβοηθούμενες από την άνοδο της υπολογιστικής ισχύς και την διαθεσιμότητα μεγάλου ...
 • Δυναμική απεικόνιση στατιστικώνν στοιχείων χρήσης, συστημάτων αρχειοθέτησης και μεταφοράς ιατρικών εικόνων (PACS), μέσω τεχνολογιών  διαδικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Κουράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη χρήση προτύπων και τεχνολογιών που προσβλέπουν στην ολοκλήρωση συστημάτων μεταφοράς και αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων στις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται ...
 • Κωδικοποίηση ιατρικών εικόνων με το πρότυπο JPEG-2000.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ασπραδάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-05-2011
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσουμε πιθανή ύπαρξη υπεροχής του προτύπου συμπίεσης εικόνων (Jpeg 2000), έναντι του ευρέως διαδεδομένου (Jpeg), κυρίως στη συμπίεση ιατρικών εικόνων (X-ray, ...
 • Σύγκριση λογισμικών ραδιομικής ανάλυσης εικόνας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μαρκοδημητράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-16
  Οι τεχνικές ραδιομικής ανάλυσης (Radiomics) εικόνας έχουν φέρει επανάσταση στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας, καθώς έχουν την δυνατότητα εξαγωγής μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών υφής και σχήματος με απώτερο σκοπό, την ...
 • Το πρότυπο DICOM και η εφαρμογή του στην ιατρική πρακτική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τιμιωτεράκη, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-10-2011
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύεται η δομή και η λειτουργία του προτύπου DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) και πως αυτό χρησιμοποιείται στην ιατρική πρακτική. Το πρότυπο, αυτό, σκοπό έχει τη διανομή, ...