• Μελέτη μεθόδων κατασκευής υπολογιστικών ιών (Viruses) & σκουληκιών (Worms).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Νίκας, Λεωνίδας; Τριανταφυλλάκης, Αντώνης
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Αντικείμενο της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο διαδίκτυο χωρίς ασφάλεια. Στόχος είναι η ανάδειξη η κατανόηση πώς λειτουργεί ένα καταστρεπτικό σκουλήκι στον ηλεκτρονικό ...