• Σύστημα διαχείρισης καθημερινών αναγκών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καρράς, Απόστολος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-09
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Σύστημα διαχείρισης καθημερινών αναγκών» αναπτύσσεται ο σχεδιασμός μιας εφαρμογής η οποία παρέχει την δυνατότητα σε χρήστες να κάνουν εύρεση οποιουδήποτε καταστήματος που ...