• Η ζωή στην σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία στην πόλη σε αντίθεση με το χωριό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παπαγεωργίου, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπανδρέου, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2012
  Η ζωή στο χωριό και στην πόλη, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες όσο περνάν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο έντονες. Από τη μία μεριά, οι πόλεις διαθέτουν λειτουργίες και αξίες (functions and values) όπως και τα ...