• Δημόσιες σχέσεις στο τουρισμό και ειδικότερα στις ξενοδοχειακές μονάδες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βερνάδος, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2008
  Η πρώτη επίσημη και επώνυμη εφαρμογή των Δ.Σ. στη χώρα μας έγινε το 1951, όταν ο Ε.Ο.Τ. προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση ενός εξαμηνιαίου προγράμματος διαφημίσεων και Δ.Σ. Πέρασαν 55 χρόνια από την εισαγωγή του θεσμού ...
 • Ξενοδοχειακά spa στο νομό Ηλείας και στο νησί της Ρόδου: βασικές λειτουργίες (μία προσέγγιση management & marketing).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κολοτούρου, Ελένη; Σπύρου, Ρήγας
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2013
  Το ενδιαφέρον του άρθρου εστιάζεται στην ανάλυση των κύριων στοιχείων και χαρακτηριστικών των υπηρεσιών ευεξίας και θαλασσοθεραπείας που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην περιφέρεια του Νομού Ηλείας κ στο ...
 • Ξενοδοχειακό marketing.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βεντούρη, Μαρία; Καρατζόγλου, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζάκη, Αλεξία-Μαίρη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-18
  Η οικονομία της Ελλάδας βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. Αυτό συμβαίνει λόγω της προτίμησης που δείχνουν οι τουρίστες προς αυτήν. Για να μπορέσει λοιπόν να καλυφθεί αυτή η ζήτηση υπάρχουν οι διάφορες μορφές καταλυμάτων με ...
 • Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ στις νησιώτικες περιοχές - Περίπτωση Καρπάθου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Γιαλίζης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παππάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-02-2009
  Το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ στις νησιώτικες περιοχές και ειδικότερα στο νησί της Καρπάθου είναι μία έννοια που για κάποιους αποτελεί καθημερινό κανόνα στην παροχή τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, ενώ αντίθετα για άλλους ...
 • Ξενοδοχειακό μίγμα μάρκετινγκ και social media.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Φραγκιαδουλάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2015
  Στόχος του παρόντος πονήματος είναι, μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, η μελέτη της εφαρμογής του στρατηγικού προγράμματος μάρκετινγκ που εκπονούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέσα από την ανάλυση των δυνατών παραδοσιακών ...
 • Ο ρόλος και η σημασία του μάρκετινγκ στα τμήματα επισιτισμού των ξενοδοχειακών μονάδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Διαλυνά, Ναντίν Σαμπρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2013
  Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας ασχολείται με την εισαγωγή του αναγνώστη στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Αφού γίνει μια αναφορά στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και το κατά πόσο αυτά επηρεάζουν τη φύση και τη λειτουργία ...
 • Το μάρκετινγκ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με ειδική αναφορά στην διαφήμιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δημοπούλου, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-05-2011
  Η πτυχιακή αυτή εργασία, αποτελείται από τέσσερα μέρη, καθένα από τα οποία αναλύει διαφορετικές πτυχές του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Όλες οι ενότητές της, είναι κατανοητά γραμμένες και περιέχουν τις ανάλογες επεξηγήσεις ...