• Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου του πετρελαίου στην Ελλάδα 2010-2015

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Κανελλόπουλος, Γρηγόριος; Λυρώνης, Εμμανουήλ; Πλαγάκης, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-17
    Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες εφαρμογές που προκύπτουν σε όλους τους τομείς. Η εργασία αυτή αναφέρεται στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρειών του κλάδου του ...