• Ανάλυση επικινδυνότητας σε ελάχιστα επεξεργασθέντα τρόφιμα (σάντουιτς).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Γκιότση, ’Άννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ανάλυση επικινδυνότητας των ελάχιστα επεξεργασθέντων τροφίμων και ειδικότερα των σάντουιτς. Περιγράφεται κάθε στάδιο και διαδικασία που ακολουθείται για την ενσωμάτωση του συστήματος HACCP ...