• Γεφυρώνοντας σειριακές επικοινωνίες RS232 μέσω τεχνολογιών ασύρματων δικτύων αισθητήρων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Πλευριτάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-07-2013
    Eφαρμογή τεχνολογιών ασύρματων δικτύων αισθητήρων για την μεταφορά σειριακών δεδομένων επεκτείνοντας την εμβέλεια της ενσύρματης σύνδεσης RS232. H εργασία βασίζεται στην στοίβα SimpliciTI και χρησιμοποιεί το CC2430 SoC.