• Σύγκριση υβριδικού αυτοκινήτου και ηλεκτρικού αυτοκινήτου με υδρογόνο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σπυριδάκος, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Γιώργος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-06-2012
    Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει σκοπό να συγκρίνει και να αναδείξει το υδρογόνο και τον ηλεκτρισμό σαν τα νέα μελλοντικά καύσιμα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αυτοκίνηση στο μέλλον. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται αναλυτικά ...