• Μεταφορά συναισθήματος μέσω εκπομπής ηχητικών μηνυμάτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Βασιλειάδη, Μαρία-Άννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουζούπης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-07-2008
    Η παραγωγή ήχων και η ακοή αποτελούν σημαντικές λειτουργίες αποτύπωσης και μεταφοράς συναισθημάτων που αναμφίβολα επηρεάζουν την φυσιολογία ενός οργανισμού. Χρησιμοποιώντας σαν πειραματικό μοντέλο το ποντίκι, έγινε καταγραφή ...