• Η εφαρμογή των ΑΠΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού Χανίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Πυροβολάκη, Ελευθερία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-02
    Η διπλωματική εργασία αφορά την εφαρμογή των ΑΠΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Χανίων για την μείωση του ενεργειακού του αποτύπωμα αλλά και τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.