• Χαρακτηριστικά της επιτροπής ελέγχου και ειασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Κουτάντου, Ασημένια
    Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «χαρακτηριστικά επιτροπής ε λέγχου και διασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της «Λογιστικής και Ελεγκτικής » της σχολής Διοίκησης ...