• Ακουστικός χαρακτηρισμός ακουστικής κιθάρας με μοντέρνες τεχνικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Αράπκουλες, Στυλιανός-Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-13
  Στην εργασία αυτή έγινε ακουστικός χαρακτηρισμός μιας εμπορικά διαθέσιμης κιθάρας. Το όργανο μελετήθηκε ως προς τον εκπεμπόμενο από αυτό ήχο, ως προς τη συχνοτική του απόκριση συνέπεια κρουστικής διέγερσης, ενώ τροποποιήθηκε ...
 • Δονητικός χαρακτηρισμός ακουστικών πιεζοηλεκτρικών αισθητηρίων με τη χρήση συμβολομετρικών απεικονιστικών τεχνικών λέιζερ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Σωτήρης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Ορφανός, Ιωάννης; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-11
  Στην εργασία αυτή τροποποιήθηκε κατάλληλα σύστημα χρονικά ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής συμβολομετρίας ψηφίδων (ESPI) του Εργαστηρίου Ακουστικής & Οπτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ...
 • Μελέτη ακουστικής συμπεριφοράς καπακιών αντηχείου Τζουρά επεξεργασμένων με χημικές μεθόδους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Σβίγκος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-24
  Αντικείμενο του παρόντος πονήματος είναι η μελέτη της ακουστικής συμπεριφοράς καπακιών αντηχείου Τζουρά επεξεργασμένων με χημικές μεθόδους. Αφορμή για τη μελέτη αυτή αποτελούν τα αποτελέσματα της έρευνα του Nagyvary et al. ...
 • Συγκριτική μελέτη δονητικών χαρακτηριστικών χημικά επεξεργασμένων καπακιών τζουρά.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Χειρίδης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-12
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η κατασκευή και επεξεργασία καπακιών τζουρά σε διάφορα διαλύματα καθώς και συγκριτική μελέτη των δονητικών τους χαρακτηριστικών με τη χρήση οπτικών συμβολομετρικών τεχνικών. Στην εργασία ...