• Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην αρχιτεκτονική.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γιώβου, Αννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-09-2010
    Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την φωτορεαλιστική απεικόνιση ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την επεξεργασία του τρισδιάστατου μοντέλου κατοικίας με σκοπό την φωτορεαλιστική απεικόνιση ...