• Τεχνολογίες τρισδιάστατης αναπαράστασης από εικόνες και η εφαρμογή τους στο marketing.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Πολιά, Ευαγγελία; Μπάιλα, Άννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-01-2014
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ήταν η διερεύνηση των τεχνολογιών τρισδιάστατης αναπαράστασης και η εφαρμογή τους στο Μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία επικεντρώθηκε σε δύο πεδία: α) στην μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών ...