• Τρισδιάστατη μοντελοποίηση πτερυγίου ανεμογεννήτριας με χρήση τεχνολογιών ψηφιοποίησης 3D scanning.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χατζηχαραλαμπίδης, Αλέξανδρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης, Αριστομένης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-08-2008
    Με τις νέες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο 3D Scanning, μπορεί να ληφθεί μια ψηφιακή, τρισδιάστατη φωτογραφία οποιουδήποτε αντικειμένου και να γίνει επεξεργασία της με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψουν τελικά ...