• Ανάπτυξη εμπορικής εφαρμογής σε περιβάλλον .NET.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαλαμπούκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-12-2011
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία μέρους μιας εμπορικής εφαρμογής και ειδικότερα τη διαχείριση αποθήκης. Η διαχείριση αποθήκης είναι από τα βασικότερα τμήματα μια εμπορικής διαχείρισης και συναντάται σε όλες ...
 • Δημιουργία δισδιάστατου βίντεο παιχνιδιού με χρήση αντικειμενο-στραφούς C# στο πλαίσιο εργασίας ΧΝΑ4.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γέρακας, Γεώργιος-Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντάρας, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-03-2015
  Στην εργασία αυτή περιγράφεται πως γίνεται να δημιουργηθεί ένα δύο διαστάσεων παιχνίδι με αντικειμενοστραφή c# και χρήση του στο πλαίσιο εργασία ΧΝΑ4.
 • Δημιουργία εμπορικής εφαρμογής για λειτουργικό σύστημα Windows.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαϊδαρτζή, Ιωάννα; Κοκολογιάννη, Ελπίδα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-04-2015
  Η συγκεκριμένη εργασία ειδικεύεται στην ανάπτυξη μιας Multimedia εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα Windows. Στόχος της εργασίας είναι η χρήση της εφαρμογής αυτής στο εμπόριο έτσι ώστε να προωθήσουν οι επιχειρήσεις τα προϊόντα ...
 • Δημιουργία παιγνίου με χρήση XNA και Direct3D.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ποντικάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-11-2015
  Πρόκειται για ένα δισδιάστατο ηλεκτρονικό παιχνίδι φτιαγμένο στο XNA Framework σε γλώσσα C# που χρησιμοποιεί Direct3D11 shaders σε γλώσσα HLSL. Ανήκει στην κατηγορία των arcade παιχνιδιών περιέχοντας πλούσια οπτικά και ...
 • Παιχνίδι τύπου racing στην Unity.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παλάσσης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-08
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την ανάπτυξη ενός vehicular combat (μάχες με οχήματα) ηλεκτρονικού παιχνιδιού μέσω χρήσης της Unity Game Engine και της γλώσσας προγραμματισμού c# που υποστηρίζεται από αυτήν. Σε αυτήν ...
 • Πλατφόρμα διαχείρισης προσωπικού σε ASP.NET με αρχιτεκτονική MVC.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λιάπης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-04-02
  Οι web developers και designers, ανέκαθεν ήταν σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη εταιριών που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για να διαφημιστούν. Πλέον, με τα καινούργια εργαλεία που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, ...
 • Προσομοιωτής βιομηχανικής εγκατάστασης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με την χρήση της Unity 3D.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Ασπράκης, Ελευθέριος-Τσαμπίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη τρισδιάστατου προσομοιωτή βιομηχανικής εγκατάστασης για ηλεκτρονικό υπολογιστή με την βοήθεια της μηχανής Unity 3D. Για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης χρησιμοποιηθήκαν ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Web Services για την αυτοματοποίηση custom-made αναζητήσεων και την ενημέρωση των χρηστών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζιάμος, Ιωάννης; Φιλιππόπουλος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-15
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας υπηρεσίας αναζητήσεων στο δίκτυο σελίδων του eΒay. Ο σχεδιασμός είναι αυτός της διαδικτυακής υπηρεσίας που χρησιμοποιεί ιστοσελίδα ...