• Σύστημα για επεξεργασία λογικών εκφράσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πατσάκης, Νικόλαος; Παπαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-01-2015
  Η πτυχιακή εργασία μας σχετίζεται με λογικές πράξεις, πύλες και πίνακες αληθείας. Εξετάζουμε τις λογικές πράξεις: της Σύζευξης (˄), της Άρνησης (⌐), της Διάζευξης (˅) και της Συνεπαγωγής (→), οι οποίες μας δίνουν ένα λογικό ...
 • Σύστημα για επεξεργασία λογικών εκφράσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πατσάκης, Νικόλαος; Παπαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-01-2015
  Η πτυχιακή εργασία μας σχετίζεται με λογικές πράξεις, πύλες και πίνακες αληθείας. Εξετάζουμε τις λογικές πράξεις: της Σύζευξης (˄), της Άρνησης (⌐), της Διάζευξης (˅) και της Συνεπαγωγής (→), οι οποίες μας δίνουν ένα λογικό ...
 • Υλοποίηση σε C λύσεων για τον πρόβλημα επιπτώσεων και συγκριτικά αποτελέσματα

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πάγκαλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-01
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα στον τομέα ρομποτικής, της τεχνολογίας λογισμικού καθώς και των βάσεων δεδομένων, το πρόβλημα της διακλάδωσης. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στην ...