• Σχεδιασμός τροχήλατης γερανογέφυρας με χρήση παραμετρικού CAD/CAE λογισμικού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδέας, Οδυσσέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-03-2010
  Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάλυση ενός τρισδιάστατου μοντέλου γερανογέφυρας με τη χρήση της παραμετρικής τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός μιας κατασκευής αποτελεί το βασικότερο στάδιο της ...
 • Σχεδιασμός και υπολογιστική προσομοίωση πλατφόρμας Stewart για κατεργασία έξι αξόνων σε λογισμικό CAD/CAM/CAE.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μουντάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νεκτάριος; Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-18
  Στην παρούσα πτυχιακή εξετάζεται η χρήση της πλατφόρμας Stewart σε βιομηχανικές εφαρμογές για κατεργασίες αφαίρεσης υλικού. Στην συνέχεια αυτής της ενότητας γίνεται σύνοψη του περιεχομένου των επιμέρους κεφαλαίων της ...