• Συστήματα άμεσης έγχυσης καυσίμου βενζινοκινητήρων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καπεντζώνης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-12-2011
    Σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των συστημάτων άμεσης έγχυσης καυσίμου σε βενζινοκινητήρες καθώς και η λειτουργία αυτών στην σημερινή βιομηχανία αυτοκινήτων. Ως εκ τούτου, αναλύονται σημαντικά στοιχεία ...