• Κατασκευή και τεχνικός χαρακτηρισμός συστήματος laser ημιαγωγού εξωτερικής κοιλότητας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Bongrain, Alexandre; Genneret, Bertrant; Οικονόμου, Ελευθέριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Πετρίδης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-03-2009
    Η πτυχιακή αυτή εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή και τον τεχνικό χαρακτηρισμό ενός συστήματος laser ημιαγωγού που χρησιμοποιεί εξωτερική κοιλότητα. Πιο συγκεκριμένα στην πτυχιακή εργασία περιλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία ...