• Αισθητήρια. Εφαρμογές του φαινομένου Hall.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παπαποστόλου, Απόστολος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-02-2009
    Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, το φαινόμενο του Hall και η χρήση του στους μετατροπείς. Επίσης παρουσιάζονται εφαρμογές των αισθητήρων Hall.