• Υλοποίηση ενός τραπεζικού δικτύου αυτόματων ταμιακών μηχανών με την χρήση ασφαλών πρωτόκολλων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παπασάββας, Σάββας
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-05-2008
    Το λογισμικό που πρόκειται να σχεδιαστεί θα προσομοιώνει ένα κατανεμημένο σύστημα που σκοπός του είναι να παρέχει ένα σύνολο τραπεζικών υπηρεσιών στους πελάτες μίας τράπεζας, όπως ερωτήσεις υπολοίπου λογαριασμού, καταθέσεις, ...