• Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα 802.11.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαρκομανωλάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-02-2011
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας των ασύρματων δικτύων. Μελετώνται η αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται καθώς και οι προδιαγραφές αυτών σε ασφάλεια. ...
 • Επιθέσεις και τεχνικές προστασίας σε ένα wireless network 802.11.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαβριλάκη, Κατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-12-2009
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσει τα θέματα ασφάλειας ενός ασύρματου δικτύου που βασίζεται στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11, να υλοποιηθούν τα πιο γνωστά είδη επιθέσεων και να προταθούν τα αντίστοιχα μέτρα ...
 • Τεχνικές συλλειτουργίας ασύρματων δικτύων 802.11 και bluetooth.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δημοσχάκης, Λουλούδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιαουάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Καθώς οι συσκευές ασύρματης δικτύωσης πολλαπλασιάζονται συνεχώς, θα πρέπει να «αναγκάζονται» να λειτουργούν μέσα σ' ένα περιβάλλον γεμάτο με παρεμβολές από συνυπάρχοντες συσκευές. Για παράδειγμα, το πρότυπο 802.11 (Wi-Fi) ...