• Μετάβαση απο ISO 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ξεπαπαδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) είναι αυτά της σειράς 9000 και ISO 14000 που είναι τα πιο γνωστά στο ευρύ κοινό και που περιέχουν γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις, για το θέμα της διασφάλισης ποιότητας. ...
 • Σύστημα H.A.C.C.P. (ISO 22000) εφαρμογή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καλαθάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-07-2013
  Το H.A.C.C.P – ISO 22000 είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα διεθνής μέθοδος για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων. Είναι μέθοδος προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εκ των προτέρων έλεγχο, όλων ...
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων σε μονάδες επισιτισμού (Catering).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαστρανδρέου, Ανδρέας-Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-02-2015
  Η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων σε μονάδες επισιτισμού είναι το θέμα το οποίο ο συγγραφέας προσπαθεί να αναπτύξει. Περιγράφει πόσο σημαντική είναι η ποιότητα των τροφίμων για μια επιχείρηση που στόχο έχει έναν ...