• OpenAL εφαρμογή σε Java για την παραγωγή αρχείων ήχου σε 6 κανάλια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-12-2012
  Σκοπός της εργασίας είναι να υλοποιήσουμε το api του x3d. Θα φτιάξουμε μια εφαρμογή στην οποία ο χρήστης φορτώνει ένα αρχείο ήχου wav και το αναπαράγει. Ζητούμενο είναι ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει το ηχείο το οποίο θα ...
 • Portal για προβολή των Δωδεκανήσων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κώστα, Σταματία-Σπυριδούλα; Σαββανή, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-06
  Σε αυτό το site παρουσιάζετε ένας τουριστικός οδηγός της Δωδεκανήσου. Είναι ένα αρκετά ενημερωμένο πρόγραμμα πλοήγησης που αναμφισβήτητα παρουσιάζει τις πιο σημαντικές πτυχές που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας τουριστικός ...
 • Ανάπτυξη προγράμματος βίντεο ανάλυσης με Java και OpenCV.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πολυχρονάκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-15
  Η πτυχιακή περιλαμβάνει περιγραφή και συγκριτική παράθεση των τεχνικών και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ενός βίντεο. Το πρόγραμμα που θα κατασκευαστεί θα περιλαμβάνει interface που θα επιλέγει βίντεο, ...
 • Ανάπτυξη smartphone εφαρμογής βασισμένη στη θετική ψυχολογία για διαχείριση ευεξίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Στρατάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης; Καλαϊτζάκη, Αργυρούλα; Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-12
  Αυτή η διατριβή περιγράφει την ανάπτυξη Android εφαρμογής η οποία ονομάζεται “BeHappier”. Η εφαρμογή “BeHappier” βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία είναι ένας νέος κλάδος της ψυχολογίας, και ...
 • Ανάπτυξη Android εφαρμογής με το MIT Inventor.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσαράκης, Ζαχαρίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2013
  Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια επανάσταση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) τα οποία ενσωματώνουν πλέων δυνατότητες που δεν υπάρχουν στα συμβατικά κινητά τηλέφωνα. Τα λειτουργικά συστήματα των συσκευών αυτών ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Liferay.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Περράκη, Κωνσταντίνα; Καπετανάκη, Ερατώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2010
  Στην παρούσα πτυχιακή ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη προτύπων (templates) με σκοπό τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα αναλύονται πρότυπα μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστοχώρο ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου και μηχανογράφησης σε τεχνολογίες Java EE

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γενετζάκης, Γεώργιος; Genetzakis, Georgios; Μαλλιά, Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-23
  Η Java Enterprise Edition είναι ένα σύνολο βιβλιοθηκών και προδιαγραφών που χρησιμοποιείται ευρέως σε servers και εφαρμογές που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις επεκτασιμότητας, σταθερότητας και ταχύτητας. Σε αυτή την εργασία ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ιδιωτικής κλινικής με αποθήκευση δεδομένων σε NoSQL βάση δεδομένων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Καλκάνης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Το σύστημα διαχείρισης ιδιωτικής κλινικής είναι μια εφαρμογή desktop υλοποιημένη σε JAVA και MongoDB (NoSQL) η οποία μπορεί να οργανώσει, διαχειριστεί και να απλοποιεί όλες τις λειτουργίες μιας ιδιωτικής κλινικής. Πιο ...
 • Ανάπτυξη παιχνιδιού πολλών παικτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζεδάκης, Χαράλαμπος; Ροδινός, Ιωσήφ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2013
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε περιβάλλον Android. Η εφαρμογή επιτρέπει στους κατόχους κινητών τηλεφώνων με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα να ...
 • Ανάπτυξη συστήματος γνώσης για διάγνωση αναιμίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπασδέκη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-27
  Αυτή η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός Συστήματος Γνώσης (ΣΓ) το οποίο κάνει διάγνωση της αναιμίας. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στα συστήματα γνώσης και ιδιαίτερα στα έμπειρα συστήματα καθώς και στα εργαλεία ...
 • Ανάπτυξη της παραμετρικής γραφικής διεπαφής χρήστη της αστρονομικής υπηρεσίας Remote Interface for Science Analysis (RISA).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κομνηνού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-03-2010
  Στην πτυχιακή μου εργασία αναπτύχθηκε -με την βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Java- μια γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) για την αστρονομική εφαρμογή RISA που θα βοηθήσει την αστρονομική κοινότητα να εκμεταλευτεί στο μέγιστο ...
 • Βάση δεδομένων για Super Market.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκης, Νικόλαος; Μάρκογλου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-11-2015
  Η εργασία όπως είδαμε και παραπάνω ασχολείται με την υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων για Σούπερ Μάρκετ η οποία διαχειρίζεται τα προϊόντα του, τα αποθέματα του είτε στο κατάστημα είτε σε κάποια από τις αποθήκες από τις οποίες ...
 • Δημιουργία δισδιάστατων παιχνιδιών σε Java.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κάντι, Βίκτωρας
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-02-2015
  Αυτή η εργασία συνδυάζει μια βιβλιοθήκη παιχνιδιών με ένα περιβάλλον που αποσκοπούν στην απλούστευση της ανάπτυξης των δις-διάστατων ηλεκτρονικών παιχνιδιών με τη χρήση της Java . Εισάγει ένα νέο τρόπο για να περιγράφει ...
 • Δημιουργία ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος με τεχνολογία Java.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκη, Δήμητρα; Μαυράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2013
  Η εργασία που θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω αποτελεί την τελική πτυχιακή εργασία μας και έχει να κάνει με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας που αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο. Όταν αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικό ...
 • Δημιουργία συστήματος καταγραφής βλαβών και παρακολούθηση της επιδιόρθωσης αντλιοστασίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσακιώρης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-08
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος καταχώρησης τιμολογίων των υλικών και των υπηρεσιών για τις βλάβες που προκύπτουν στα αντλιοστάσια της Δ.Ε.Υ.Α.Ηρακλείου. Επίσης, σκοπός του ...
 • Διαδικτυακή εφαρμογή προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαυροφοράκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-10
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα αποτελέσει έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων εργαζομένων. Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί ...
 • Δυναμική δημιουργία και ενσωμάτωση εικονικών χώρων σε τεχνολογία X3D.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-11-2009
  Συχνά παρουσιάζεται η ανάγκη για την εξωτερίκευση σκέψεων μας για την περιγραφή κάποιου χώρου. Η εφαρμογή αυτής της πτυχιακής εργασίας επιτρέπει στο χρήστη να περιγράψει με λεπτομερή προσέγγιση το χώρο που επιθυμεί. ...
 • Ένα ευφυές σύστημα πρόβλεψης τιμών μετοχών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σαρικάκη, Αργυρώ; Φιλιππάκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
  Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας ήταν να κατασκευαστεί ένα ευφυΐες σύστημα πρόβλεψης τιμών μετοχών με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού java καθώς και την χρήση βάσης δεδομένων σε Mysql, για την αποθήκευση πληροφοριών ...
 • Ένα σύστημα για την παροχή πιστωτικών υπηρεσιών σε μια εταιρεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ριζούλης, Γεώργιος; Σπανός, Παρασκευάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-22
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξοικειωθούμε με τις προχωρημένες λειτουργίες της γλώσσας JAVA και να υλοποιήσουμε ένα σύστημα πιστωτικών καρτών. Για να φτάσουμε στο σημείο υλοποίησης αρχικά αναφερθήκαμε στα πληροφοριακά ...
 • Έξυπνος χάρτης πληροφοριών για άτομα με κινητικά προβλήματα. Πιλοτική εφαρμογή στην πόλη των Χανίων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπουζάκης, Ιωάννης-Γεώργιος; Τούζου, Κυριάκος-Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-13
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς και tablets, μέσα στο περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Android. Η συγκεκριμένη εφαρμογή απευθύνεται και ...