• Συρραφή βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καμπιτάκης, Νεκτάριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-07-2008
    Ο στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση μίας εφαρμογής η οποία απλά και γρήγορα θα κάνει συρραφή βίντεο ή συρραφή εικόνων σε πραγματικό χρόνο. Στην εφαρμογή τα βίντεο ενώνονται μόνο με βίντεο, όπως και οι εικόνες ενώνονται ...