• Ανάπτυξη portlet διαχείρισης κάμερας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ρογδάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2010
    Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε κάνοντας χρήση δύο πολύ σημαντικών τεχνολογιών που συναντά κανείς στις διαδικτυακές εφαρμογές. Η πρώτη είναι η μετάδοση δεδομένων εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο (streaming video) ενώ η ...