• Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των ηλικιωμένων μελών του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κρουσώνα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Γεωργιάδη, Ευανθία; Σαμόλη, Ειρήνη; Φριλίγκου, Γκόλφω
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2010
    Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία θίγει ορισμένα καίρια ζητήματα, που αφορούν στην Τρίτη ηλικία και κατά συνέπεια στα ηλικιωμένα άτομα του Κ.Α.Π.Η του Δήμου Κρουσώνα στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Ειδικότερα θα πραγματευτούμε το θέμα ...