• Ο θρησκευτικός τουρισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης: Μετέωρα - Καλαμπάκα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Αλεξίου, Φώτης; Καμενάκης, Γρηγόρης
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-09-2015
    Ο τουρισμός είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες αναψυχής των ατόμων και κατά τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται ως ένα πολύπλευρο φαινόμενο με κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, και περαιτέρω διαστάσεις. ...