• Το μοντέλο του Κανό: παρουσίαση και εφαρμογές.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Λαμπάκη, Μαρια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Η εργασία αυτή αφορά στην παρουσίαση της μεθοδολογίας και των εφαρμογών του μοντέλου Kano. Το μοντέλο Kano, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι σε θέση να αναλύσει και να αξιολογήσει τη συμπεριφορά και την αντίδραση των πελατών ...