• Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ στις νησιώτικες περιοχές - Περίπτωση Καρπάθου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Γιαλίζης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παππάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-02-2009
  Το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ στις νησιώτικες περιοχές και ειδικότερα στο νησί της Καρπάθου είναι μία έννοια που για κάποιους αποτελεί καθημερινό κανόνα στην παροχή τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, ενώ αντίθετα για άλλους ...
 • Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις της Καρπάθου και πως έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού του νησιού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γιουτλού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2011
  Μελετώντας τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, συμπεραίνουμε ότι η Κάρπαθος παρουσιάζει μια ικανοποιητικά αυξανόμενη τάση στον τουρισμό. Αυτό οφείλετε κυρίως στο γεγονός ότι είναι ένα νησί που προσφέρει τη δυνατότητα στους ...
 • Προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στην νήσο Κάρπαθο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννουλίδου, Παρασκευή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2011
  Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να ερευνήσει την ιστορία του τουρισμού της Νήσου Καρπάθου από τις πρώτες κιόλας του μέρες με σκοπό να προσδιοριστούν πού έχουν γίνει λάθη και να δοθούν λύσεις ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ...
 • Προοπτικές ανάπτυξης τουρισμού στο νησί της Καρπάθου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γιαννικάκη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2014
  Ο στόχος αυτής της εργασίας, είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών της Καρπάθου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, περιβαλλοντικά στοιχεία που την αποτελούν), η ανάδειξη των τουριστικών πόρων (φυσικών και πολιτιστικών) και των ...
 • Τουριστικός οδηγός Καρπάθου

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αθανάτου, Μαρία-Ιωάννα; Φαρμακίδου, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-11
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα παρουσιάζει έναν τουριστικό οδηγό για το νησί της Καρπάθου χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο εργαλείο που ονομάζεται Wordpress. Ο τουριστικός αυτός ...