• Εργαλεία σημασιολογικού σχολιασμού εικόνων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κουτσού, Θεοδώρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-05-2011
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας των πολυμέσων καθώς επίσης και των εφαρμογών τους. Όλα αυτά βέβαια σε ένα γενικότερο πλαίσιο, καθώς για εμάς στόχος είναι η κατανόηση και η περιγραφή των ...