• Η οργάνωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αγγονας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπανδρέου, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-01-2012
  Η τεχνολογική πρόοδος στις μέρες μας έχει δημιουργήσει την ανάγκη διαμόρφωσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Τα νέα αυτά δεδομένα, αποτελούν μία μεγάλη ...