• Τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης διεπαφών βάση μοντέλων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δολαψάκης, Παύλος; Κασωτάκης, Στέφανος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην επισκόπηση τεχνικών μεθόδων και συστημάτων για την ανάπτυξη διεπαφών με τη χρήση μοντέλων (model-based user interface development) και ιδιαίτερα σε μία πρόσφατη κατηγορία τεχνικών η οποία ...