• Σχήματα χρέωσης για υπηρεσίες που υποστηρίζονται από κυψελωτά δίκτυα τρίτης γενιάς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κωστάκη, Θεώνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπιτσάκη, Μαρίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2008
    Ένα είδος ασύρματων δικτύων όπου τα τελευταία χρόνια σημειώνεται θεαματική ανάπτυξη είναι τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Στα κυψελωτά δίκτυα τρίτης γενιάς οι κινητές επικοινωνίες εμπλουτίζονται με μετάδοση υψηλής ποιότητας ...