• Καταγραφή και ανάλυση ηχοτοπίου: περιοχή ήμερης βελανιδιάς στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Ροντογιάννης, Δημήτρης
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζεδάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-11-2011
    Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει στόχο την καταγραφή και την ανάλυση του ηχοτοπίου της ήμερης βελανιδιάς της πανεπιστημιούπολης Γάλλου. Το ηχοτοπίο αυτό βρίσκεται στα αριστερά του πανεπιστημίου και περικλείεται από φυτά, θάμνους ...