• Τρισδιάστατη απεικόνιση, παρακολούθηση και έλεγχος ΙοΤ συστήματος μέσω διαδικτύου. Ειδική μελέτη συστήματος συγκομιδής απορροών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ατσάλη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-19
  Σήμερα, η διαθεσιμότητα γλυκού νερού σε πολλές περιοχές του κόσμου είναι περιορισμένη, θέτοντας ένα σημαντικό εμπόδιο στην διαβίωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. Η ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος για την συγκομιδή και ...
 • Εμπλουτισμός της πλατφόρμας EViE-m και οπτικοακουστική παραγωγή χρήσης της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσίγκος, Νικόλαος; Ζώτος, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-08-2013
  Στη παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά σε σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας καθώς και στο θεωρητικό υπόβαθρο τους. Βασισμένοι στις τεχνολογίες αυτές , το εργαστήριο πολυμέσων του ΤΕΙ ...