• Διακόσμηση εσωτερικών χώρων με χρήση σημασιολογικών ερωτημάτων και 3D αναπαράστασης μέσω WebRTC και X3DOM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Στειακάκη, Μαλβίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-10
  Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται ένα διαδικτυακό εργαλείο για την διακόσμηση εσωτερικών χώρων που ενσωματώνει την επικοινωνία πραγματικού χρόνου, τις διαδικτυακές τρισδιάστατες τεχνολογίες και τον σημασιολογικό ιστό. Το ...
 • Εφαρμογή online gallery για την απεικόνιση αντικειμένων σε mobile συσκευές και desktop.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ορνεράκη, Μελπομένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος; Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2014
  Εφαρμογή προβολής τρισδιάστατων αντικειμένων σε mobile συσκευές και desktop. Ο σπουδαστής θα πρέπει να κατασκευάσει δικά του μοντέλα σε κάποιο 3D authoring tool (3ds max, Blender, Flux) που δίνει ωστόσο την δυνατότητα ...
 • Μελέτη της ανθρώπινης κίνησης και του ISO προτύπου H-Anim καθώς και η εφαρμογή του σε περιβάλλον Web μέσω του X3DOM framework.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ροδόπουλος, Αλέξανδρος-Απόλλων
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2015
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ο φοιτητής καλείται να μελετήσει βασικές έννοιες και όρους του ανθρώπινου σώματος που συμβάλλουν στην διαδικασία της κίνησης του. Καθώς και τη μελέτη του προτύπου H-Anim, που συμβάλει για ...
 • Πτυχιακή στο Opencart CMS eShop με ενσωμάτωση X3D objects σε HTML5.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βαμβασάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος; Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάει την πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Καταστήματος Opencart CMS και την προσπάθεια προσθήκης X3D τρισδιάστατα αντικείμενα προβολής προϊόντων μέσω της πλατφόρμας X3DOM που βασίζεται στην καινούργια ...
 • Σημασιολογική περιγραφή σκηνών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κοντάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2015
  Σήμερα, οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας έχουν υιοθετηθεί σε διάφορους τομείς ως η πληρέστερη λύση για την προσομοίωση και απεικόνιση διαδραστικών περιβαλλόντων. Επιπλέον, το Semantic Web άνοιξε νέους ορίζοντες στην ...
 • Χωρικός ήχος σε περιβάλλον X3D.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βονόρτα, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-03
  Ο Χωρικός ήχος έχει σημαντικό ρόλο στα Web3D περιβάλλοντα, λόγο των σκηνών υψηλού ρεαλισμού που παρέχει. Τελευταία έγιναν προσπάθειες εστιασμένες στην επέκταση του X3D/X3DOM μέσα από τα χαρακτηριστικά του χωρικού ήχου. Η ...