• Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού με τη χρήση XNA.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κληρονομάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2012
    Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο ο καθένας διδάσκοντας θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να μπορέσει να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για αυτό λοιπόν θα ήταν καλό να ...