• Υλοποίηση ασύρματου βρόγχου αυτοματισμού με αναμετάδοση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παπαγιαννάκης, Νικόλαος; Βραχασωτάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Μιαουδάκης, Ανδρέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2012
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η βάση της λειτουργίας των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (WSN’s),τα περιβάλλοντα και οι τομείς εφαρμογής τους στην σύγχρονη κοινωνία καθώς και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν ...